ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ

-Έχεις Ταξιδιωτικό Γραφείο; χρειάζεσαι υποχρεωτικά Ασφαλιστήριο για να λειτουργήσεις και να διασφαλιστούν, τα γκρουπ που διακινείς, ότι θα επιστρέψουν εκεί από όπου ξεκίνησαν.
-Πρόσθεσε στο κόστος του ταξιδιού σου και 50 – 60 ευρώ, για να είσαι σίγουρος, ότι θα γυρίσεις πίσω με τις βαλίτσες σου, όπως έφυγες .
Η Διεθνής και εξειδικευμένη Εταιρία aua έχει εντυπωσιακό πακέτο.