ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

-Και βόλτα να βγεις σήμερα, πεζός ή εποχούμενος …. με ή χωρίς μάσκα…… χρειάζεσαι μαζί σου και ένα Δικηγόρο.
-Η εξειδικευμένη Γερμανική Εταιρία Νομικής Προστασίας ARAG έχει απάντηση για όλα και διαθέσιμο και άκρως εξειδικευμένο δίκτυο Νομικών για να σε υπερασπιστεί.
-Το κόστος της κάλυψης, είναι μικρότερο από το χαρτόσημο, της Δικαστικής Δαπάνης