ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

Δευτεροβάθμια Περίθαλψη ή Νοσοκομειακές Δαπάνες θεωρούνται όλες οι  δαπάνες στην περίπτωση που ο ασφαλιζόμενος απαιτείται να εισαχθεί σε νοσηλευτικό ίδρυμα ως εσωτερικός ασθενής (διανυκτέρευση) συμπεριλαμβανομένων όλων εκείνων που είναι ιατρικώς απαραίτητες για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του και που μπορεί να αφορούν έξοδα Δωματίου και Τροφής, αμοιβές ιατρού, χειρουργού, αναισθησιολόγου, διαγνωστικές και άλλες εξετάσεις που πραγματοποιούνται στα πλαίσια της νοσηλείας, φάρμακα, διάφορα αναλώσιμα κ.λπ.

Το όφελος και οι καλύψεις
Με τα ιδιωτικά προγράμματα κάλυψης Νοσοκομειακών Δαπανών έχουμε στη διάθεσή μας, ανά πάσα στιγμή, ένα μεγάλο κεφάλαιο για να καλύψουμε τα έξοδα νοσηλείας οποιασδήποτε ασθένειας ή/και χειρουργικής επέμβασης όσο μικρή ή μεγάλη και αν είναι. Αποκτάμε πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας χωρίς αναμονές και χρονοβόρες διαδικασίες των δημόσιων ταμείων.
Μέσα από ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Νοσοκομειακής Περίθαλψης και ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης που θα επιλέξουμε, εξασφαλίζουμε την κάλυψη των δαπανών που απαιτούνται, μέχρι ένα  ανώτατο όριο ανά περίπτωση, για:

 • Δωμάτιο και τροφή ανάλογα με την θέση νοσηλείας που έχουμε επιλέξει. Συνήθως επιλέγουμε ανάμεσα σε Α’ Θέση, Β’ Θέση και Γ’ Θέση
 • Έξοδα Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) & Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας (Μ.Α.Φ.)
 • One-Day Clinic. Καλύπτονται δαπάνες νοσηλείας για θεραπείες ή χειρουργικών επεμβάσεων και ιατρικών πράξεων, που απαιτούν ολιγόωρη παραμονή των ασθενών στο νοσοκομείο και αφορούν περιστατικά πολλών ειδικοτήτων.
 • Αμοιβές γιατρών, χειρουργού και αναισθησιολόγου
 • Έξοδα χειρουργικών επεμβάσεων με ή/και χωρίς να απαιτείται νοσηλεία
 • Δαπάνη φαρμάκων, μικροβιολογικών αναλύσεων, ακτινολογικών εξετάσεων, αξονικών και μαγνητικών τομογραφιών
 • Δαπάνες Αισθητικών Χειρουργικών Επεμβάσεων εξαιτίας καλυπτόμενου Ατυχήματος
 • Μεταφορά με νοσοκομειακό όχημα προς το νοσοκομείο, εφόσον αυτό είναι ιατρικά επιβεβλημένο.
 • Μεταγγίσεις αίματος και πλάσματος, απλούς ή γύψινους επιδέσμους, νάρθηκες
 • Έξοδα χημειοθεραπειών, ακτινοθεραπειών και φυσικοθεραπειών.
 • Δαπάνη αγοράς και τοποθέτησης τεχνητού προσθετικού χεριού, ποδιού και απλού τεχνητού ματιού, μοσχεύματος κερατοειδούς, ενδοφακού, αρτηριών, βαλβίδας καρδιάς, βηματοδότη, απινειδωτή, υλικών οστεοσύνθεσης και ειδικών υλικών όταν είναι ιατρικά βεβαιωμένο ότι η τοποθέτηση αυτών είναι απαραίτητη λόγω ατυχήματος ή ασθένειας που συνέβη στον Ασφαλισμένο μετά την έναρξη ισχύος του Ασφαλιστηρίου.
 • Δαπάνη ιδιωτικής αποκλειστικής νοσοκόμας (πλήρους απασχόλησης μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του θεράποντα γιατρού λόγω της φύσης της νοσηλείας).
Πώς θα αποζημιωθώ;

Υπάρχουν δύο τρόποι:

Νοσοκομειακή Περίθαλψη σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία γίνεται με Απευθείας Εξόφλησή τους από την ασφαλιστική εταιρία.
Δεν χρειάζεται να καταβάλουμε τα έξοδα με δικά μας κεφάλαια. (Ελεύθερη Πρόσβαση)

Νοσοκομειακή περίθαλψη σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία
Η κάλυψη από την ασφαλιστική εταιρία των Αναγνωρισμένων Εξόδων Νοσοκομειακής Περίθαλψης σε Μη Συμβεβλημένα Νοσοκομεία γίνεται
μετά την προσκόμιση των πρωτοτύπων παραστατικών. Πρέπει πρώτα εμείς να καταβάλουμε τα έξοδα με δικά μας κεφάλαια και στην συνέχεια να προσκομίσουμε τις πρωτότυπες αποδείξεις στην ασφαλιστική εταιρία προκειμένου να μας αποδοθούν τα έξοδα.  (Απολογιστική Αποζημίωση)
Και στους δύο παραπάνω τρόπους σε περίπτωση συμμετοχής μας στα έξοδα θα πρέπει να καταβάλουμε στο νοσοκομείο την όποια διαφορά εάν και εφόσον προκύπτει.

Πόσο θα μου κοστίσει;

Το κόστος κάθε προγράμματος ασφάλισης εξαρτάται από την εταιρεία και τις παροχές. Παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος ενδεικτικά είναι:

 • Η συμμετοχή ή όχι του ασφαλιζόμενου στο κόστος των Νοσοκομειακών Δαπανών
 • Η Υποχρεωτική ή  μη χρήση Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης
 • Η Θέση Νοσηλείας που θα επιλέξει ο ασφαλιζόμενος δηλαδή αν θα νοσηλεύεται σε Τρίκλινο. Δίκλινο ή Μονόκλινο Δωμάτιο

Το Ανώτατο Κεφάλαιο που θα έχει στην διάθεσή του ο ασφαλιζόμενος σε περίπτωση Νοσηλείας
Η δυνατότητα Νοσηλείας στο Εξωτερικό με ή χωρίς προέγκριση από την ασφαλιστική εταιρία

Τι θα πρέπει να προσέξω;

Η κατανόηση των ασφαλιστικών όρων και εννοιών χρειάζεται μεγάλη εμπειρία και πολλοί, ακόμη και άνθρωποι του χώρου, δυσκολεύονται στην ερμηνεία τους.
Ο Ασφαλιστικός Διαμεσολαβητής θα μας συμβουλεύσει και θα μας κατευθύνει βάσει των αποκλειστικά δικών μας αναγκών και απαιτήσεων βοηθώντας μας να επιλέξουμε.

συγκεκριμένο ασφαλιστικό προϊόν αλλά και την συγκεκριμένη ασφαλιστική εταιρία.
Η διαδικασία αυτή θα οδηγήσει στην αγορά ενός προϊόντος το οποίο θα ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες μας από πλευράς καλύψεων και κόστους.