ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

-Είσαι Γιατρός, Δικηγόρος, Μηχανικός, Ασφαλιστής, Λογιστής;
-Έχεις Επιχείρηση, κατάστημα ή Επαγγελματικό Χώρο, ευθύνεσαι και για τους εργαζόμενους αλλά και τους πελάτες τους Τρίτους αν «..στραβοπατήσουν…» στο Χώρο σου;
-Αναλαμβάνοντας τη διαχείριση της πολυκατοικίας σου, να θυμάσαι ότι αναλαμβάνεις και τις Ευθύνες της.
-Γνωρίζεις ότι, αν κάποιος γλιστρήσει στο πεζοδρόμιο σου, που δεν φρόντισες να σκουπίσεις
Θα σου ζητάει αποζημίωση;