Ασφαλειες Οχηματων

«..Το κόστος για την ασφάλιση του αυτοκινήτου σου, δεν είναι χαράτσι και ούτε μπορεί να αντιπαραβάλλεται με τα τέλη κυκλοφορίας.
«..Η ασφάλιση προσθέτει αξία δεν είναι κόστος ..»
«..Υποχρεωτική Ασφάλιση αυτοκινήτου ,δεν σημαίνει ότι η Πολιτεία ενδιαφέρετε για το ίδιο το αυτοκίνητό σου, αλλά για την ζημιά που μπορεί να προξενήσεις σε τρίτους (πρόσωπα & πράγματα) κυκλοφορόντας το την …
Την Αστική σου Ευθύνη, σε υποχρεώνει ο Νόμος να ασφαλίσεις.
«Η σωστή ασφάλιση του αυτοκινήτου σου, είναι δική σου υποχρέωση, δικό σου θέμα..».
«..Η ακινησία λόγω βλάβης ή αδυναμίας, δεν σε απαλλάσσει από την υποχρέωση ασφάλισης, μόνο η κατάθεση των πινακίδων, σε απαλλάσσει από την υποχρέωση και το πρόστιμο..»
«..Το αυτοκίνητό σου, μπορεί να το Οδηγεί οποιοσδήποτε, με την θέλησή σου, αρκεί να έχει το ανάλογο δίπλωμα Οδήγησης σε ισχύ ή ανανεωμένο.

Σύμφωνα με το Νόμο, υπάρχει η υποχρέωση σύναψης ασφάλισης για την κάλυψη της αστικής ευθύνης έναντι τρίτων (Σωματικές βλάβες & Υλικές ζημιές € 1.220.000) που τυχόν προκαλέσει το όχημα.
Επίσης υπάρχουν και οι προαιρετικές καλύψεις ασφάλισης πλην της υποχρεωτικής από το νόμο (κάλυψη αστικής ευθύνης), οι οποίες έχουν ως στόχο την πληρέστερη κάλυψη καθώς και την οικονομική εξασφάλιση του ασφαλιζομένου σε περίπτωση ελεύσεως του κινδύνου . Καλύψεις όπως Πυρός (φωτιά), Τρομοκρατικές Ενέργειες, Κλοπή (ολική & μερική), Θραύση Κρυστάλλων, Κάλυψη Αερόσακου, Φυσικά Φαινόμενα, Ιδίες ζημιές (Μικτή), Προσωπικό Ατύχημα, Νομική Προστασία, Οδική Βοήθεια κ.α. θεωρούνται προαιρετικές καλύψεις.
Οι βασικοί νόμοι που διέπουν την ασφαλιστική σύμβαση του Κλάδου Αυτοκινήτου είναι ο Ν.489/76, όπως κωδικοποιήθηκε με το Π.Δ. 237/86 και ισχύει μέχρι σήμερα, κατά τον οποίο προβλέπονται οι βασικές διατάξεις «περί υποχρεωτικής ασφάλισης των εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» και ο Ν.2496/1997 ο οποίος ρυθμίζει γενικά την ασφαλιστική σύμβαση.